Jak začít studovat

DOKLADY POTŘEBNÉ PRO ZAHÁJENÍ VÝUKY A VÝCVIKU V AŠ.

S účinností od 1. července 2006.

Zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v § 13 ukládá žadateli před zahájením výuky a výcviku v autoškole splnění těchto podmínek:

 • podat písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem,
 • ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne žadatel věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění, o které žadatel žádá, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,
 • být způsobilým k právním úkonům,
 • být zdravotně způsobilým,
 • mít na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt,
 • splnit další podmínky, pokud je pro získání vyžaduje zvláštní zákon ( § 95 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel

Žádost o řidičské oprávnění musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul,
 • adresu trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky,
 • datum a místo narození žadatele,
 • státní občanství žadatele,
 • skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, kterou žadatel vlastní,
 • skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, k jejímuž získání požaduje žadatel provedení výuky a výcviku,
 • čestné prohlášení žadatele, že není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

K žádosti musí být dále doložen: 

 • doklad o zdravotní způsobilosti

Bez splnění těchto podmínek a doložení uvedených dokladů nelze se žadatelem o získání řidičského oprávnění zahájit výuku a výcvik.

Zobrazit jako: katalog | tabulka
 
Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.